header ssebe

Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Support Services Europe BVBA - respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de door Support Services Europe BVBA aangemaakte website en het gebruik dat Support services Europe BVBA van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u geen Support Services Europe BVBA klant bent en de door Support services Europe BVBA aangemaakte website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van de door Support Services Europe BVBA aangemaakte website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (in de meeste gevallen is in die mogelijkheid op de bewuste pagina zelf voorzien).

Als u Support services Europe BVBA klant bent dan kan Support Services Europe BVBA uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw cliënteninformatie. Daaronder wordt onder meer verstaan het beheer van orders, betalingen en ook de meest ruime commerciële doeleinden, waaronder direct marketing, en dat voor de promotie van de door Support services Europe verdeelde  producten. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten. Als cliënt hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij Support Services Europe BVBA – Steynstraat 345 bus 12 – te 2660 Hoboken Antwerpen.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft cliënten, noch wat betreft niet-cliënten.

 

Aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens leest u in de Algemene voorwaarden. U kunt zich bovendien wenden tot het openbare register van verwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel (http://www.privacycommission.be).

 

Zetel van de vennootschap:

Support Services Europe BVBA, Steynstraat 345 bus 12 te 2660 Hoboken (Antwerpen)) België , BTW: BE 0821296624